Vul hier uw gegevens in

Uw aanmelding is pas geldig op het moment dat uw inschrijfgeld van € 10,- (per cursus) is ontvangen op girorekening NL91 INGB 0002 8547 41
t.n.v. Stichting Weefcentrum Wildervank, onder vermelding van het cursusnummer(s). Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het lesgeld.
Voor inlichtingen over cursussen kunt u bellen naar 0598-320690 of een email sturen naar info@weefcentrum.nl

U kunt zich opgeven voor een cursus middels onderstaand inschrijfformulier. Hiertoe moeten in elk geval de met * gemerkte velden ingevuld worden.
Mocht het niet lukken met het inschrijfformulier, wilt u dan een mail sturen met de gegevens naar info@weefcentrum.nl .

Naam (*):

Adres (*):

Postcode (*):

Woonplaats(*):

Telefoon(*):

E-mail(*):

Geef aan voor welke cursus u zich wilt inschrijven:

Opmerkingen: